rechten

grange fontaine respecteert de auteursrechten van alle belanghebbenden.

Niets uit door grange fontaine gepubliceerde uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor meer informatie hieromtrent kunt u contact opnemen met grange fontaine.

Bij publicaties heeft grange fontaine eventuele rechthebbenden, voor zover bekend, benaderd en verzocht toestemming voor publicatie te verlenen. Wie desondanks meent rechten te kunnen doen gelden betreffende beeld- en/of auteursrechten op basis een publicatie van grange fontaine kan contact opnemen met grange fontaine.