grange fontaine

grange fontaine heeft tot doel kinderen, jongeren en volwassenen op een inspirerende en onconventionele manier met hart en hoofd te laten participeren in cultuur.  

grange fontaine brengt kunstenaars, dichters, wetenschappers en vormgevers bij elkaar, ten bate van het cultureel bewustzijn in de samenleving. 

Kunst draagt bij aan ieders persoonlijke ontwikkeling. Het stimuleert de ontwikkeling van empathie, verbeeldingskracht en creativiteit. Kunst ervaren draagt daardoor bij aan een open samenleving. Kunst verbindt. Daarom is het volgens grange fontaine essentieel dat kunst, in welke vorm dan ook, voor iedereen overal en altijd toegankelijk is.